Όροι χρήσης

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το ilovefashion.gr είναι ένα ψηφιακό έργο διάνοιας,διαδικτυακό κατάστημα. Κάθε χρήστης - επισκέπτης του ilovefashion.gr,  πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, προκειμένου να διαπράξει συναλλαγή με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα, οφείλει να αποδεχθεί ή απορρίψει τους όρους και τους κανόνες χρήσης του ως άνω ηλεκτρονικού καταστήματος που αφορούν τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας όπως ο Ν. 2121/1993 και ο Ν. 2251/1994, όπως και με την οδηγία 91/250 η οποία διασφαλίζει την νομική προστασία ψηφιακών έργων και ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή αντιγραφή φωτογραφιών, βίντεο,  αναλογικής ή ψηφιακής, μεταφορά, διανομή, μεταποίηση, τροποποίηση, αλλοίωση, διαμόρφωση, μεταγλώτισση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή ή ηλεκτρονικής μορφής μέσο, με οποιονδήποτε τρόπο συνολικά, τμηματικά ή περιληπτικά που παρέχεται σε αυτόν τον διαδικτυακό ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο διαδίκτυο ή τη διάθεση πληροφοριών του ilovefasion.gr στο διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς προηγουμένως να υπάρξει έγγραφη άδεια από την εταιρεία.
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το ilovefashion.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή με οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.NEWSLETTERS - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Για να υπάρξει δυνατότητα προβολής και προώθησης σε εσάς των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω της υπηρεσίας newsletters, εφόσον έχετε κάνει εγγραφή στο newsletter του ilovefashion.gr, ή προώθηση ή ενημέρωση παραγγελίας, το ilovefashion.gr πρέπει να έχει καταγεγραμμένα τα εξής στοιχεία πελάτη : email, όνομα και επώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο.
 

COOKIES
Τα cookies ως αρχεία που μεταβιβάζονται απο το ilovefashion.gr στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του διαδικτύου, μας επιτρέπουν να ταυτοποιούμε τα στοιχεία σας και να σας παρέχουμε υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας τις οποίες έχετε δηλώσει στο παρελθόν, σε προηγούμενες επισκέψεις που έχετε πραγματοποιήσει στο ilovefashion.gr. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη λειτουργία των cookies, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε πατώντας στην «Βοήθεια» του υπολογιστή σας και ακολουθώντας τα βήματα που σας υποδεικνύονται. Σας ενημερώνουμε πως με την απενεργοποίησή τους, δεν θα είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε την υπηρεσία αυτή βάση των δεδηλωμένων προτιμήσεών σας.
 

ΗΛΙΚΙΑ
Απαγορεύεται ρητά από το ηλεκτρονικό κατάστημα ilovefashion.gr, η παραγγελία προϊόντων από άτομα που δεν έχουν κλείσει το 18ο (δεκαοχτώ) έτος της ηλικίας τους χωρίς τη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα.
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το ilovefashion.gr, ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από τεχνικά προβλήματα που, τυχόν, παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση και κατά τη διάρκεια αυτής στο διαδίκτυο και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής , ή με την έλλειψη ικανότητας χρήσης του διαδικτύου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του διαδικτύου. Επιπρόσθετα το ilovefashion.gr ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής. Το ilovefashion.gr δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή τυχόν διαφορές στην ένταση των χρωμάτων αυτών σε σχέση με την πραγματικότητα.
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Το ilovefashion.gr έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί κάθε χρονική στιγμή τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και του διαδικτυακού τόπου χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Σε αυτή τη περίπτωση, το ilovefashion.gr δεν οφείλει να ενημερώσει τους χρήστες - επισκέπτες αλλά οι χρήστες - επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν τις δεδομένες αλλαγές. Εάν και μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών από το ilovefashion.gr, ο χρήστης - επισκέπτης συνεχίζει και χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα, τότε θεωρείται ότι αποδέχεται κάθε τροποποίηση που έχει πραγματοποιηθεί και οφείλει να συμμορφωθεί με αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλει να απέχει και να διακόψει κάθε μορφής συναλλαγή με το ilovefashion.gr και να μην το επισκέπτεται.
 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Όλες οι τιμές που βρίσκονται στο ilovefashion.gr, συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ 24% (φόρος προστιθέμενης αξίας) εφόσον αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες. Το ilovefashion.gr  ενδέχεται κατά καιρούς να προβεί σε αναπροσαρμογή των τιμών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.


ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ilovefashion.gr, διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Η' ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Το διαδικτυακό κατάστημα www.ilovefashion.gr δέχεται χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.

H ιστοσελίδα www.ilovefashion.gr χρησιμοποιεί Alpha e-Commerce για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο καμία από τις πληροφορίες που αφορούν σε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες των πελατών δεν καταγράφονται στην βάση δεδομένων του παρόντος site.

Για τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, ο πελάτης θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα βρει στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα. Στη φόρμα παραγγελίας που θα βρει, θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής του κάρτας. Η χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας.


ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο καταναλωτής έχει προθεσμία δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει, αν έχει κάνει αγορές εξ αποστάσεως, χωρίς να αναφέρει τους λόγους, αρκεί το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, στη συσκευασία του, με την ετικέτα και την απόδειξη αγοράς. Μοναδική επιβάρυνση του πελάτη είναι η δαπάνη επιστροφής του προϊόντος αξίας 3,80€. Ο προμηθευτής, από την πλευρά του, οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποίαν ενημερώθηκε από τον καταναλωτή ότι αυτός υπαναχωρεί, από τη στιγμή που έχει αποδοθεί από την εκάστοτε εταιρεία κούριερ η αξία αντικαταβολής στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης. Με τη σειρά της η επιχείρηση, θα πρέπει να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον πελάτη, στον τραπεζικό λογαριασμό (μορφή Iban) που έχει υποδείξει (ο πελάτης). Αν ο προμηθευτής δεν έχει ενημερώσει τον καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης, τότε η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες μετά την κανονική προθεσμία των δεκατεσσάρων ημερών. Επιπρόσθετα, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε πως δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε προϊόντα προσφοράς, μαγιό, εσώρουχα και σκουλαρίκια για λόγους υγιεινής.